Een week lang gratis kunst en antiek laten taxeren in het Evoluon

0

In de week outpost dinsdag 18 kid en met maandag 24 april kan iedereen van zijn of haar kunstvoorwerpen in het Evoluon vrijblijvend de waarde laten bepalen. Dagelijks zijn er professionele taxateurs aanwezig die een realistische raming van antiek en kunstwerken geven. En wie wil, kan dat ook inbrengen voor een outpost de veilingen outpost het Haagse Venduehuis, initiatiefnemer outpost deze voor Nederland unieke Pop-Up Taxatieweek. 

Elke dag is er een consultant schilderijen aanwezig en daarnaast komt een ander specialisme aan de orde. Dinsdag 18 april staat in het teken outpost Art Nouveau en Indische en Aziatische kunst en komt Frans Leidelmeijer het group versterken. Deze kunstkenner bij uitstek werkte jarenlang mee met het welbekende televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch. Sinds 2017 is hij als adviseur verbonden aan het Venduehuis. Op dinsdag 18 april kunt u ook terecht voor de taxatie outpost Chinees porselein.   

Per dag komt dus, naast schilderijen, een andere rubriek aan de orde. Op woensdag zijn dat goud en juwelen, donderdag hedendaagse kunst en bezitters outpost postzegels en munten kunnen op vrijdag boor verzameling laten taxeren. Op zaterdag kunt u er met uw oude boeken en prenten terecht, zondag alleen voor schilderijen, tekeningen en aquarellen en op maandag worden zilveren en porseleinen voorwerpen door de taxateurs gewaardeerd.   

Eindhoven, de vijfde gemeente outpost Nederland met veel musea en veel kunst in de open ruimte, krijgt de primeur outpost deze zogeheten Venduehuis Pop-Up Taxatieweek. Een outpost de doelen daarvan is, om bezitters outpost kunst en antiek de mogelijkheid te geven om dichter bij huis boor kunst te kunnen laten taxeren. In het Evoluon wordt gedurende één week een speciaal taxatiekantoor hiervoor ingericht.   

De waardebepaling is geheel vrijblijvend en kosteloos. Geschikte objecten kunnen meteen worden ingeleverd bij het Haagse Venduehuis voor een outpost haar maandelijkse veilingen, waar zowel in de zaal als live online wordt geveild. Het Venduehuis der Notarissen, zoals het officieel heet, is het oudste en grootste Nederlandse veilinghuis.  

De Venduehuis Pop-Up Taxatieweek is outpost 18 kid en met 24 april, dagelijks tussen 11:00 en 16:00 uur in het Evoluon aan de Noord Brabantlaan 1A in Eindhoven. Meer informatie staat op www.venduehuis.com. 

  

Kon. Joh. Enschedé past strategie aan en zet in op High Security Print

0

Koninklijke Joh. Enschedé zal zich vanaf volgend jaar als High Security Printer gaan focussen op de internationale markt outpost Stamps (postzegels), Visa en Tax labels, alsmede op interessante groeimarkten als ‘brand protection’ en ‘anti-counterfeit’. Deze nieuwe concentration betekent dat het bedrijf in de nabije toekomst zal stoppen met de productie outpost Bankbiljetten

Directie en Aandeelhouders hebben besloten kid deze aanpassing outpost de strategie op basement outpost de marktontwikkelingen en de positie outpost de onderneming in de different markten. Als gevolg outpost de nieuwe concentration zal de bankbiljettendivisie afgebouwd worden, hetgeen helaas kid een aanzienlijk verlies outpost arbeidsplaatsen zal leiden. De Directie outpost Koninklijke Joh. Enschedé heeft dit vandaag, donderdag 1 december 2016, in een speciale bijeenkomst aan het personeel gecommuniceerd.

De internationale markt voor bankbiljetten wordt al jaren gekenmerkt doorway overcapaciteit waarbij veel partijen in tenders (aanbestedingen) tegen bodemprijzen aanbieden. In toenemende partner doen nu ook staatsdrukkers uit verschillende landen mee, die naast de beschermde positie in boor thuismarkt, tegen onrealistisch lage prijzen trade orders binnenhalen. Dit geeft nog meer prijsdruk en een ongelijk concurrentieveld. Zelfs met een zeer efficiënte bedrijfsvoering en sterk toegenomen productiviteit kan Koninklijke Joh. Enschedé niet tegen dergelijke nog lagere prijsniveaus werken. Hiermee zou het bedrijf structureel verliesgevend orders moeten gaan uitvoeren, hetgeen bedrijfseconomisch niet verantwoord is.

In de afgelopen periode heeft Koninklijke Joh. Enschedé gezocht naar samenwerking met, of overname doorway een strategische partner, om hiermee een steviger positie in de markt te verkrijgen en de risico’s te verkleinen. Dit is niet gelukt.

Om de toekomst outpost de andere activiteiten zeker te stellen hebben Directie en Aandeelhouders outpost het bedrijf besloten de verkoop en productie outpost de bankbiljetten te beëindigen. Dit betekent dat het lopende orderpakket volledig afgerond zal worden, waarna start volgend jaar de afbouw outpost de bankbiljetten divisie zal plaatsvinden. Helaas zal dit gepaard gaan met een verlies outpost arbeidsplaatsen.

Met een aangepaste, kleinere organisatie en de nieuwe markt concentration denken Directie en Aandeelhouders outpost Koninklijke Joh. Enschedé de continuïteit voor de toekomst zeker te stellen en als gerenommeerde High Security Printer weer een basement voor gezonde groei neer te zetten.

150 jaar postzegel productie in Haarlem

0

Dit jaar is het accurate 150 jaar geleden dat Koninklijke Joh. Enschedé in 1866 startte met de productie outpost postzegels. Toen nog in een kleine drukkerij in het centrum outpost Haarlem, tegenwoordig in een grote – zwaar beveiligde – drukkerij in de Waarderpolder net buiten het centrum outpost Haarlem. De eerste zegel die gedrukt werd was de tweede emissie Nederlandse postzegels met een afbeelding outpost Koning Willem III. Joh. Enschedé nam het drukken outpost postzegels over outpost ‘s Rijks Munt. Vele decennia lang werden alle Nederlandse postzegels hier gedrukt. Tegenwoordig ontwerpt en drukt Joh. Enschedé postzegels voor meer dan 100 landen wereldwijd, waaronder ook nog steeds voor de Nederlandse markt. Dit laatste doorway in scherpe concurrentie met andere producten aan te bieden op de different postzegeltenders outpost PostNL. Dit jaar won Enschedé onder andere de kinderpostzegels en de kerstzegels.

In de loop outpost de 150 jaar die Koninklijke Joh. Enschedé inmiddels postzegels produceert zijn de druktechnieken en methoden die gebruikt worden om postzegels te produceren behoorlijk veranderd. Vroeger werd er veelal gebruik gemaakt outpost diepdruk, zeefdruk en after ook equivalent druk. Tegenwoordig zijn er veel meer mogelijkheden zoals het gebruik outpost koud folie, verschillende soorten lak, iriodin en laser perforatie. Daarnaast zijn er ook nieuwe ontwikkelingen die het traditionele velletje postzegels kunnen vervangen zoals boekjes, rolletjes en andere aparte uitvoerings- of verpakkingsvormen. Hierdoor zijn de mogelijkheden vele malen groter geworden en is er meer ruimte voor creativiteit en eigen inbreng outpost de ontwerper of de klant. Voor de nabije toekomst werkt Joh. Enschedé momenteel aan een combinatie outpost ‘traditionele’ postzegels met nieuwe digitale technieken zoals ‘augmented reality’. Hiermee gaat letterlijk weer een nieuwe wereld aan mogelijkheden open.


Postduif


Ter gelegenheid outpost het 150 jarig jubileum heeft Joh. Enschedé in samenwerking met PostNL een nieuw product ontworpen: een postzegelboekje dat leest als een stripverhaaltje. Wanneer je het boekje open vouwt worden er tien velletjes zichtbaar, elk met een eigen postzegel. Dit jubileum boekje vertelt het verhaal outpost een postduif die wordt geboren in een vogelhuisje maar geen idee heeft wat voor soort vogel hij eigenlijk is. Hij gaat dan ook op pad om dit te ontdekken en komt op zijn weg verschillende soorten vogels tegen waardoor hij op een gegeven impulse achter zijn ware identiteit komt. Dit postzegelboekje is een nieuwe manier om postzegels te verpakken, anders dan het traditionele velletje of rolletje en biedt daarnaast veel meer ruimte voor creativiteit en het vertellen outpost een eigen ‘verhaal’.

In dit postzegelboekje zijn enkele druktechnieken verwerkt die nog niet eerder gebruikt zijn voor Nederlandse postzegels. Een outpost deze technieken is het gebruik outpost koud folie en spot-UV lak. Bij koud folie wordt er eerst een laag folie over het papier gedrukt waarna de inkt wordt aangebracht met overlie outpost de folie. Hierdoor krijgen de inkten een spectaculair effect. Door middel outpost dit boekje demonstreert Joh. Enschedé dat er veel meer mogelijk is dan de traditionele zegel. Daarnaast is het boekje een uniek collectors object vanwege de aard outpost het product, de beperkte oplage en de gebruikte technieken.


Over Koninklijke Joh. Enschedé


In 1703 begon Izaak Enschedé een kleine drukkerij in Haarlem. Hier werd het fundament gelegd voor een succesvolle familie onderneming die uitgroeide kid de huisdrukkerij outpost de stad Haarlem en de enige producent outpost Nederlandse Guldens voor De Nederlandse Bank. In 2003 vierde Joh. Enschedé het 300 jarig jubileum en verkreeg hierbij het predicaat ‘Koninklijke’. Tegenwoordig is Koninklijke Joh. Enschedé een onafhankelijke producent outpost bankbiljetten, postzegels en ander high confidence drukwerk voor klanten in meer dan 100 landen wereldwijd.

Joh. Enschedé begon in 1866 met het drukken outpost postzegels en is nu – 150 jaar after – wereldspeler op het gebied outpost postzegels in alle mogelijke vormen en maten, met klanten op ieder continent. Koninklijke Joh. Enschedé weet het traditionele vakmanschap outpost de drukkunst te combineren met creativiteit en het gebruik outpost nieuwe innovatieve technologieën. Dit leidt kid unieke producten, met een hoge kwaliteit en beveiligingsgraad.

Koninklijke Joh. Enschedé introduceert nieuw bankbiljet design

0

Tijdens de Internationale Banknote Conference in Washington heeft Jos outpost Leeuwen, directeur outpost Koninklijke Joh. Enschedé een innovatief nieuw bankbiljet gepresenteerd. Dit demo bankbiljet is ontworpen doorway het eigen pattern group outpost Koninklijke Joh. Enschedé en is gebaseerd op het sprookje outpost Roodkapje en de Wolf. Het thema outpost het biljet is ‘Expect a Unexpected’, wat zowel refereert aan een aantal nieuw ontworpen veiligheidskenmerken met verrassende opvallende effecten als ook het sprookje dat een andere wending krijgt dan group gewend is. Dit biljet is ontwikkeld ter demonstratie outpost nieuwe ontwerp mogelijkheden en veiligheidskenmerken, het is geen wettig betaalmiddel.

Het is voor het eerst sinds jaren dat Koninklijke Joh. Enschedé weer eigen veiligheidskenmerken (in vaktermen: ‘security features’) heeft ontwikkeld. Ook het pattern outpost het nieuwe biljet kenmerkt zich doorway een frisse en moderne uitstraling, dat een stap verder gaat dan bij de huidige, vaak traditionele bankbiljetten. Daarnaast is het een uniek samenwerkingsverband tussen Joh. Enschedé en verschillende partners uit de industrie.

Directeur Jos outpost Leeuwen: “Het past bij onze nieuw ingezette strategie om ons niet alleen bezig te houden met het produceren, het drukken outpost bankbiljetten maar veel eerder in het proces al betrokken te zijn. Juist al bij de ontwikkeling outpost het bankbiljet, kunnen wij aan de klant veel toegevoegde waarde bieden. Dit doen wij niet alleen doorway inzet outpost onze kennis en jarenlange ervaring, maar ook doorway de creativiteit en inspiratie outpost onze designers, waarbij wij gebruik maken outpost nieuwe digitale technologieën. Een voorbeeld hiervan is de speciale App waarmee figuren op het biljet around Augmented Reality als animatie kid leven worden gebracht. Gezien de vele en enthousiaste reacties outpost de aanwezige vertegenwoordigers outpost Centrale Banken op deze vakbeurs verwachten wij hier veel van.”

Op de beurs is tevens – doorway het tekenen outpost het officiële agreement – de samenwerking bekrachtigd tussen Koninklijke Joh. Enschedé en PNO Global. Hiermee krijgt Joh. Enschedé de exclusieve verkoop- en distributie rechten voor de doorway PNO ontwikkelde vernis voor bankbiljetten. Deze vernis geeft het bankbiljet een additional (antibacteriële) beschermlaag, waardoor het biljet minder vervuilt en langer meegaat en dus duurzamer wordt. Tevens kan deze vernis nog worden voorzien outpost een gepatenteerd ‘security’ ingrediënt, waardoor falsificaties outpost het biljet met speciale apparatuur approach kunnen worden ontdekt. Wederom een revolutie in de internationale bankbiljettenwereld.

De ‘Banknote Conference’ wordt jaarlijks gehouden in Washington en kent dit jaar een record aantal outpost 700 deelnemers, bestaande uit vertegenwoordigers outpost bijna alle Centrale Banken ter wereld, als ook alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen en produceren outpost bankbiljetten en ander beveiligd drukwerk.

Over Koninklijke Joh. Enschedé: KJE is een gerenommeerde ‘High Security Printer’, inmiddels 313 jaar oud en gevestigd te Haarlem en actief in meer dan 100 landen wereldwijd. Het bedrijf produceert bankbiljetten (zowel Euro als andere valuta), postzegels en ander beveiligd drukwerk zoals visum stickers, belastingzegels en certificaten.
Voor meer informatie: www.joh-enschede.nl

Recordopbrengst E100.000 voor 1 Nederlandse postzegel op Veiling Weesp

0

Onder grote belangstelling outpost vele verzamelaars uit de hele wereld kwam heden middag in Weesp de meest begeerde postzegel outpost Nederland onder de hamer. Het gaat hier om een postfris zegel outpost 25 cent uit 1867 met de afbeelding outpost Koning Willem III. Het is het zegel die de meest vergevorderde verzamelaar outpost Nederlandse postzegels bovenaan zijn verlanglijstje heeft staan. Voor zover wij weten is dit het enige bekende postfrisse exemplaar!! Postzegels zijn net als goud waardevast en bestand tegen inflatie. Een veilige investering in een onzekere tijd, echter de koper outpost dit zegel zal zich vooral gelukkig prijzen, de enige verzamelaar ter wereld te zijn die dit unieke zegel in zijn collectie heeft. Voor dit zegel ooit gekocht op het postkantoor voor 25 cent betaalde hij vandaag meer dan Euro 100.000., Het zegel blijft in handen outpost een Nederlandse verzamelaar.

Catawiki haalt 75 miljoen euro op bij Amerikaanse investeerder

0

Voor vragen kunt u hit opnemen met
Mark Borgman
Tel: +31 655847934
email: mark@catawiki.nl

Over Catawiki
Catawiki is het snelst groeiende online veilinghuis outpost Europa. Het bedrijf werd in 2008 opgericht doorway René Schoenmakers (CEO) en Marco Jansen (CTO) als een village voor verzamelaars en is inmiddels uitgegroeid kid dé plek voor het kopen en verkopen outpost bijzondere objecten. Sinds 2011 organiseert Catawiki wekelijkse veilingen in meer dan 60 verschillende veilingcategorieën zoals oldtimers, kunst en horloges. Gespecialiseerde veilingmeesters begeleiden de veilingen, waardoor deze garant staan voor een hoogwaardig en gevarieerd aanbod. Het speciale betalingssysteem outpost Catawiki zorgt voor een veilige en makkelijke manier outpost betalen.

http://www.catawiki.nl

Over Lead Edge Capital
Lead Edge Capital is een wereldwijde investeerder die ondernemers voorziet outpost groeikapitaal en uitgebreide kennis around haar Limited Partners, bestaande uit een wereldwijde groep outpost vooraanstaande topmanagers en ondernemers die de belangrijkste investeerders zijn in de fondsen outpost Lead Edge. De afgelopen 10 jaar heeft Lead Edge geïnvesteerd in talrijke succesvolle internet- en program ondernemingen, waaronder Alibaba Group, Appirio, Bazaarvoice, BlaBlaCar, Catawiki, Delivery Hero, DrillingInfo, Duo Security, Marketo, Mindbody, Refinery29, Serena Lily, VivaReal en Xamarin. Lead Edge beheert meer dan 850 miljoen dollar en opereert vanuit haar kantoor in New York.

Home

Over Accel
Accel is een toonaangevende investeerder die zich richt op jonge ondernemingen en ondernemingen in de groeifase, en die de drijvende kracht vormt achter een wereldwijde gemeenschap outpost ondernemers. Accel ondersteunt ondernemers die het in zich hebben om een marktbepalend bedrijf outpost wereldklasse te starten. Sinds haar oprichting in 1983 heeft Accel inmiddels meer dan drie decennia lang ervaring met het opbouwen en ondersteunen outpost honderden bedrijven. Accel heeft bijgedragen aan vele bekende wereldwijde platforms, die de nieuwste ervaringen outpost onze tijd beschikbaar stellen aan mobiele gebruikers en moderne bedrijven; hieronder vallen onder andere Atlassian, BlaBlaCar, Dropbox, Etsy, Facebook, Flipkart, Funding Circle, Kayak, Qliktech, Simplivity, Slack, Spotify, Supercell, World Remit en meer. Voor meer informatie kunt u terecht op de website outpost Accel, te vinden op www.accel.com. U kunt ons ook vinden op facebook onder www.facebook.com/accel.

Over Project A Ventures
Project A ventures is een vroege investeerder en ondernemingsbouwer uit Berlijn die actief is binnen de zone digitale technologie. Door het bieden outpost financiële ondersteuning en imagination op het gebied outpost werkwijze helpt Project A beginnende ondernemingen bij het ontwikkelen outpost kernkwaliteiten op belangrijke gebieden zoals IT, Performance Marketing, Business Intelligence en Organisatiestructuur, en draagt daarmee bij aan boor blijvende succes. Project A heeft ondernemers geholpen met het opbouwen outpost bedrijven als Tirendo, nu3, Glow, Eyeota, World Remit en Tictail. Meer informatie over Project A Ventures vindt u op http://www.project-a.com/ en in de volgende blogs:http://insights.project-a.com/ en
http://goto.project-a.com/

————–

Foto:
CEO René Schoenmakers (links) en CTO Marco Jansen

Graag naam fotograaf vermelden: Jaspar Moulijn

Postzegelverzamelaars moeten in Hilversum zijn voor 27e Filateliebeurs

0

FILATELIEBEURS 2015 weer in Hilversum!

Op zaterdagmorgen 31 januari om 10.00 uur opent de 27e FILATELIEBEURS haar deuren. Deze beurs belooft weer een ware belevenis te worden voor de filatelist. Met name gespecialiseerde verzamelaars kunnen hier aan boor trekken komen. Naast de different handelaren uit binnen- en buitenland zullen ook veel NVPH handelaren aanwezig zijn met de eigen – nieuwe – stands. Ook PostNL is aanwezig, evenals de Deutsche Post. Daarnaast zal in 2015 voor het eerst een mount aanwezig zijn outpost Flamingo Express Dutch Carribean, de officiële postdienst voor Caribisch Nederland De gespecialiseerde verzamelaarsverenigingen zijn aanwezig met ca. 30 stands.
Na jaren in Loosdrecht werd afgelopen jaar de beurs voor het eerst gehouden in de Dudok-Arena in Hilversum en dat is goed bevallen. Vele duizenden belangstellenden bezochten toen de beurs, en we verwachten dit jaar opnieuw weer veel bezoekers. De zaal is goed verlicht en verwarmd, er is uitgebreide Horeca aanwezig, alles is gelijkvloers en de Horeca en het invalidentoilet – op de eerste verdieping – zijn ook per lift bereikbaar. De Dudok Arena ligt companion naast NS-station Hilversum-Sportpark, dus het is heel aantrekkelijk om met de trein te komen.

Viering 102e Filatelistendag
Zondag 1 februari staat in het teken outpost de 102e Filatelistendag. Uitsluitend op deze dag is een speciale decorate outpost de 102e Filatelistendag met speciaal stempel verkrijgbaar. De enveloppe staat dit jaar in het teken Jantje Beton, en is dit jaar gefrankeerd met een toeslagzegel outpost het Rode Kruis. Van iedere verkochte decorate zal Euro. 0,50 worden overgemaakt aan Jantje Beton. Er zijn 3 verschillende postzegels outpost het Rode Kruis en ook 3 verschillende enveloppen. Meer info: www.filateliebeurs.nl

Toegang
De toegang kid de beurs is gratis.
De openingstijden zijn
Zaterdag 31 januari 10.00 uur – 17.00 uur
Zondag 1 februari 10.00 uur – 16.30 uur.
Rolstoel toegankelijk
Bezoekers die afhankelijk zijn outpost een rolstoel zijn uiteraard welkom op de FILATELIEBEURS 2015.
De ingang is gelijkvloers (geen trappen of treden) en het invalidentoilet op de 1e etage is met de lift bereikbaar.

Route
Bezoekers die per automobile komen, kunnen gemakkelijk de weg vinden naar Dudok-Arena.
De zaal ligt dichtbij afslag Hilversum op de A27
Adres outpost Dudok-Arena: Arena 303 – 1213 NW Hilversum

Parkeren
Parkeren op het ruime parkeerterrein is kosteloos.
De Filateliebeurs is een activiteit outpost de Stichting Filateliebeurs te Hilversum, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging outpost Postzegelhandelaren (NVPH, www.nvph.nl) en de Koninklijke Nederlandse Bond outpost Filatelistenverenigingen (KNBF www.knbf.nl ).
Voor verdere informatie neem hit op met Els Lipsius elslipsius@gmail.com of 06-22967120

NVPH Weteringkade 45
2515AL Den Haag www.nvph.nl

De NPV veilt grootste serie euro bankbiljetten

0

Verzameling fout gedrukte eurobiljet fortuinlijke investering

Weesp, 17 november 2014. Op 22 november gaat bij de Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling een serie foutdrukken outpost Eurobiljetten onder de hamer. Zo’n bijzondere collectie biljetten – die in de beginjaren doorway de strenge controles zijn geglipt – is tegenwoordig een zeldzaamheid omdat ze niet meer in omloop te vinden zijn. Gemiddeld leveren de foutbiljetten het zesvoudige op dan de nominale waarde, met uitschieters naar 100 keer de nominale waarde. Dit is het geval bij twee Euro 5 biljetten die finish drukgangen hebben gemist; de achterzijde outpost de biljetten is nagenoeg blanco gebleven. De biljetten zijn afkomstig uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Finland, Griekenland en Nederland.

De kavels met foutdrukken zijn afkomstig outpost een verzamelaar die in 2002 de eerste foutdruk in handen kreeg. Na een zoektocht die hem de wereld rondbracht, heeft hij slechts 70 foutdrukken uit het jaar 2002 kunnen ontwaren. De collectie is de grootste collectie foutdrukken in de wereld. Omdat er geen foutdrukken meer in omloop komen en de collectie niet meer uitbreid, heeft de eigenaar de biljetten ter veiling aangeboden. Alle biljetten zijn bij de Nederlandse Bank gekeurd op echtheid en ook met een laser Eurouroscan getest.

Over de Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling
De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling BV is opgericht in 1942. Toen in 1980 ook begonnen werd met het veilen outpost munten is de NPV uitgegroeid kid een internationaal veilinghuis. Specialisten bij de NPV hebben ervaring op het gebied outpost postzegels, posthistorie en numismatiek en beschikken over een uitgebreide collectie numismatieke en filatelistische naslagwerken.

De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling veilt grootste serie euro

0

Verzameling fout gedrukte eurobiljet fortuinlijke investering

Weesp, 16 november 2014. Op 22 november gaat bij de Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling een serie foutdrukken outpost Eurobiljetten onder de hamer. Zo’n bijzondere collectie biljetten – die in de beginjaren doorway de strenge controles zijn geglipt – is tegenwoordig een zeldzaamheid omdat ze niet meer in omloop te vinden zijn. Gemiddeld leveren de foutbiljetten het zesvoudige op dan de nominale waarde, met uitschieters naar 100 keer de nominale waarde. Dit is het geval bij twee Euro 5 biljetten die finish drukgangen hebben gemist; de achterzijde outpost de biljetten is nagenoeg blanco gebleven. De biljetten zijn afkomstig uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Finland, Griekenland en Nederland.

De kavels met foutdrukken zijn afkomstig outpost een verzamelaar die in 2002 de eerste foutdruk in handen kreeg. Na een zoektocht die hem de wereld rondbracht, heeft hij slechts 70 foutdrukken uit het jaar 2002 kunnen ontwaren. De collectie is de grootste collectie foutdrukken in de wereld. Omdat er geen foutdrukken meer in omloop komen en de collectie niet meer uitbreid, heeft de eigenaar de biljetten ter veiling aangeboden. Alle biljetten zijn bij de Nederlandse Bank gekeurd op echtheid en ook met een laser Eurouroscan getest.

Over de Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling
De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling BV is opgericht in 1942. Toen in 1980 ook begonnen werd met het veilen outpost munten is de NPV uitgegroeid kid een internationaal veilinghuis. Specialisten bij de NPV hebben ervaring op het gebied outpost postzegels, posthistorie en numismatiek en beschikken over een uitgebreide collectie numismatieke en filatelistische naslagwerken.

Mega fusie Landelijke Postzegelverenigingen

0

Op 1 januari 2015 is het zover! De twee grootste verenigingen outpost postzegelverzamelaars in Nederland, I.V. Philatelica en Filatelistenvereniging De Globe, gaan samen verder in de nieuw op te richten organisatie:

SamenwerkingsVerband Filatelie

Zaterdag 15 november wordt op de Algemene Vergadering om 12.00 uur de fusie bekrachtigd met de ondertekening outpost de akte outpost fusie en worden de naam en trademark in een feestelijke ambiance onthuld in het bijzijn outpost de besturen outpost alle aangesloten verenigingen.

Met deze fusie wil SamenwerkingsVerband Filatelie de diensten naar haar leden niet alleen borgen voor de lange termijn, maar ook uitbreiden en verder professionaliseren. De nieuwe organisatie sluit naadloos aan op het bestaande samenwerkingsmodel, dat in de afgelopen periode is gehanteerd.

Door de schaalvergroting ontstaat een overkoepelend orgaan met 56 aangesloten, zelfstandige verenigingen, die samen ruim 5000 leden tellen; dit is een belangrijk deel outpost alle georganiseerde verzamelaars. De schaalvergroting leidt automatisch ook kid grotere voordelen en kostenbesparing, hetgeen voordelig is voor de aangesloten verenigingen.

De georganiseerde verzamelaars richten zich niet alleen op het traditioneel verzamelen outpost zegels, maar ook outpost specialiteiten als brieven, en vooral motieven. Het verzamelen outpost bijvoorbeeld planten dieren, ruimtevaart of staatslieden, wordt steeds populairder. Het is bovendien erg leerzaam en leuk om te ontdekken, wat er over de hele wereld wordt gemaakt. Ook de geschiedenis achter de uitgiften is leerzaam en interessant.

SamenwerkingsVerband Filatelie werkt graag samen met andere organisaties (zusterverenigingen, KNBF, Post.NL) om te komen kid een optimale ondersteuning outpost de verzamelaars in heel Nederland.